Programma's

Sport en recreatie

Kwekkelstijn BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 18.151 (aandelenkapitaal)

€ 108.067 (2019)

€ 108.067 (2019)

€ 211.973 (2019)

€ 211.973 (2019)

0 (2019)

Risicomanagement:

Jaarcijfers 2020 waren bij het opstellen van deze jaarrekening 2020 nog niet bekend.

Risicomanagement (2019):
Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een financieel risico geweest. In 2018 heeft het 25 meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode doet het bassin dienst als een van de buitenbadbassins en in de overige jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter toch afhankelijk blijven van het weer. Met de opening van het overkapte buitenbassin zijn vooral de personeelskosten en opbrengsten toegenomen en daarmee het financieel risico. De hoogte van de algemene reserve tot maximaal € 90.000 was daarmee niet meer in lijn met het financieel risico.
De exploitatie- en huurovereenkomst tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V. voor de jaren 2017 tot en met 2019 was met 1 jaar verlengd tot en met 2020. Hierin was geen rekening gehouden met de gevolgen van de overkapping van het 25 meter buitenbassin voor de exploitatielasten. Voor 2021 tot en met 2024 is een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst aangegaan. In de exploitatieovereenkomst is de exploitatiesubsidie aangepast op de nieuwe situatie en is de maximale algemene reserve verhoogd naar € 150.000. Nadat de algemene reserve vanuit eventuele exploitatieoverschotten weer is gegroeid naar dit hogere bedrag zal deze weer toereikend zijn om enige slechtere jaren op te kunnen vangen. Het zwembad Kwekkelstijn is in 2020 door Corona deels gesloten geweest en deels open met de nodige beperkingen. De BV heeft een beroep gedaan op de landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV vertaalt zich in een hogere exploitatiesubsidie van de gemeente aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. De gemeente wordt hiervoor naar verwachting gecompenseerd door een regeling vanuit het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53