Programma's

Wonen en werkomgeving

Haverleij BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)

€ 11.200.000

€ 11.400.000

€ 2.000.000

€ 1.600.000

€ 240.000

Risicomanagement:

De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. Het kasteel Heesterburgh is inmiddels in aanbouw en omvat  49 woningen en 24 appartementen. De  verkoop van de woningen is gestart medio mei 2019. De eerste woningen worden voorjaar 2021 opgeleverd. Het kasteel Oeverhuyze is ontwikkeld en omvat 57 woningen en 14 appartementen. De geplande start verkoop is voorjaar 2021. De vennootschap heeft einde 2020 overeenstemming bereikt over de verkoop van de golfbaan.

De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa  € 11 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53