Programma's

Wonen en werkomgeving

BV Paleiskwartier

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

€ 16,0 miljoen

€ 18,6 miljoen

€ 10,2 miljoen

€ 6,6 miljoen

€ 2,6 miljoen

Risicomanagement:

Nieuwe deelplannen worden alleen verder in ontwikkeling gebracht, als er voldoende zekerheid is over de afzet van het programma, bijvoorbeeld door vooraf afspraken met beleggers over de afname van huurappartementen te maken en door vooraf huurcontracten met afnemers van kantoren en andere commerciële ruimtes te sluiten.  Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden genomen door directie en Raad van Commissarissen.

De BV is sinds eind 2018 in gesprek met een belegger voor de verkoop van deelplan J2. Het gaat daarbij om de tweede, nog te realiseren kantoortoren van circa 9.500 m2 bvo naast het bestaande Ricoh kantoor. Zodra er overeenstemming is bereikt, gaat de B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier het nieuwe kantoor op eigen risico bouwen. Het financiële risico dat de verbonden partij zou kunnen lopen wordt opgevangen door het huidige eigen vermogen en de huidige liquiditeitspositie.

Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is in de huidige markt een reële optie.

In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53