Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio Brandweer

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 54,21 per inwoner

€ 9.295.000

€ 10.224.000

€ 26.268.000

€ 38.518.000

-/- € 632.000

Risicomanagement:

Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd  waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53