Programma's

Veiligheid

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

1,42 per inwoner ( 2019)

€ 1.136.000

€ 0

€ 335.000

€ 0

€ 0

Risicomanagement:

Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53