Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio GHOR

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

1.88 per inwoner

€ 0

€ 753.000

€ 961.000

€ 0

€ 753.000

Risicomanagement:

Geen

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53